Labyrint website                               (Click for English)

Den lige vej til en spændende oplevelse er en snørklet historisk labyrint.

Med udredning af ariadnes tråd gennem systemfigurer og bølgesystemer i klassisk labyrint-konstruktion.

Niels Mejlhede Jensen, Bøgeløvsvej 4, Virum, Danmark, jensen@dadlnet.dk

 

 

Resumé

Labyrinter er en spændende, smuk og udfordrende udsmykning til fx flisebelagte pladser. I de følgende 7 afsnit forsøger jeg en geometrisk analyse af de 3 klassiske labyrinter troja, roma og chartres, fra oldtid, romertid og middelalder, og disse danner derefter grundlag for 3 forskellige klasser af labyrinter af noget forskelligt udseende. De kan tilpasses næsten alle størrelser, og der er vist en række eksempler.

 

 

Indhold

 

1    Labyrinter, indledning

            lidt historie, labyrinter til offentlige pladser

            5 billeder med historiske eksempler fig. i1 - i5

      1A  Labyrint-filosofi

            6 figurer ph1 – ph6

2    Troja labyrinter

            3 troja-størrelser, med varianter

            8 figurer tr1- tr8

3    Roma-Piadena Labyrinten

            analyse, gangforløb i bølgeform

            3 figurer Rp1 - Rp3

4    Labyrinter i roma stil

            bølge-grundfigurer til roma og troja; roma kvadrater i mange størrelser

            16 figurer r1 - r16

5    Chartres Labyrinten i Chartres             

            analyse af gangforløb

            4 figurer C1 - C4

6    Labyrinter i chartres stil

            grund-system-figurer,

            8 figurer ch1- ch8

7    Sammenlignende labyrint-eksempler

            troja, roma og chartres labyrinter størrelser 10, 15, 20 kvadrat, og cirkel 18

            5 figurer e1 – e5

 

To afsnit med gennemgang af nogle historiske labyrinter fra romerriget og fra middelalderen, på engelsk:

      3A Roman labyrinths, examples

            analyse af 13 romerske labyrinter

            18 figurer ra1 – ra18

      5A Medieval labyrinths, examples

            analyse af 16 middelalder labyrinter

            16 figurer m1 – m16


 

Oversigt

 

Denne website omhandler 3 klassiske labyrint-systemer: fra oldtiden, fra romertiden, og fra middelalderen. Disse labyrinter er omgærdet med spændende legender og interessante filosofiske tanker. Mit formål er at skabe interesse for at benytte disse smukke labyrint-typer til flisemønstre til fx offentlige pladser, således at pladsbelægningen foruden at være smuk at se på og interessant at vandre i for børn og voksne også har et gammelt kulturhistorisk islæt, med præg af spændende mystik.

 

I afsnit 1 indledning er der vist billeder med en kort omtale af de 3 labyrint-typer, troja, roma-piadena, og chartres.

De øvrige afsnit indeholder mange grafiske figurer.

I afsnit 2 Troja labyrinter bliver den mere end 3000 år gamle troja labyrint analyseret geometrisk, og det vises hvordan den evt. kan ændres lidt for at blive tilpasset pladsforhold og ønsker og krav.

I afsnit 3 Roma-Piadena Labyrinten analyseres den geniale romer-labyrint fra Piadena.

I afsnit 4 Labyrinter i roma stil bliver roma-piadena labyrinten udviklet til et system der kan tilpasses mange forskellige størrelser.

Det er vist hvorledes troja og roma labyrinterne følger nogle simple grundlæggende bølgefigurer.

I afsnit 5 Chartres Labyrinten i Chartres analyseres den smukke labyrint fra Chartres Katedralen så det uoverskuelige gangforløb bliver vist i en mere enkel form.

I afsnit 6 Labyrinter i chartres stil videreudvikles Chartres Labyrinten til et system af chartres labyrinter, indenfor relevant snævre regler.

I afsnit 7 Sammenlignende labyrint-eksempler sammenlignes de 3 typer labyrinter i praktiske eksempler.

 

I afsnit 1A  Labyrint-filosofi er der skrevet nogle få strøtanker om nogle historisk filosofiske betragtninger omkring labyrinter. Det er den tilhørende historiske filosofi som gør disse klassiske labyrinttyper helt unikke. Desuden har jeg her vist 4 forslag til (store) labyrinter sammensat af de 3 klassiske labyrinter, samt en speciel danse troja labyrint.

I afsnit 3A Roman labyrinths, examples er 13 udvalgte romer labyrinter vist og 2 labyrinter er viderebehandlet grafisk.

I afsnit 5A Medieval labyrinths, examples er 16 udvalgte middelalder labyrinter vist og kortfattet analyseret geometrisk.